BİTKİ VE HAYVAN HÜCRESİ resimli grafikli anlatım karşılaştırma f

BİTKİ VE HAYVAN HÜCRESİ

 

Işık mikroskobunda yapılan gözlemlerde bile bitki ve hayvan hücresi arasındaki farklar izlenebilir.

Aşağıdaki tablodan da görülebileceği gibi bitki hücresinin çeperinde selüloz vardır. Hayvan hücresi ise selüloz çeper içermez. Selüloz bitki hücresine belli bir dayanıklılık ve şekil verir. Hücre çeperi vakuolleşen protoplastların yüksek osmotik basıncına karşı koyar. Turgor ve hücre zarı arasındaki dengeyi sağlar ve hücrenin patlamasını önler. Hayvan hücresi ise değişken şekillidir.

Bitki ve hayvan hücresi genelde aynı organellere sahiptir. Bunlardan çekirdek ve mitokondriler çift tabakalı membran taşır.

Plastid membranı da çift tabakalıdır ve sadece bitki hücresinde vardır. Bitki hücresinde olupta hayvan hücresinde olmayan bir diğer organel de merkezi vakuol (büyük koful) dür. Tek tabakalı membran taşıyan endoplazmik retikulum (ER), diktiyozom, lizozom ve küçük vakuoller hem bitki hemde hayvan hücresinde görülür. Ribozom membransız olup her iki hücre tipinde de görülür. Sentriyoller hayvansal hücrelerin çoğunda bulunur fakat bitkilerde bulunmaz.

 

 

BİTKİ HÜCRESİ

MANTAR HÜCRESİ

HAYVAN HÜCRESİ

Hücre çeperi

Selüloz

Genellikle kitin

yok

Merkezi vakuol (koful)

var

var

yok

Plastid

var

yok

yok

Tipik depo karbonhidratı

nişasta

Glikojen

Glikojen

Sentrozom

Yok

Yok

Var

 

--=--

 

 

BİTKİ HÜCRESİ

--=--

 

 

HAYVAN HÜCRESİ

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !