Kaynakça, dipnot, özet, içindekiler ne demektir nerde kullanılı

 Kaynakça, dipnot, özet, içindekiler ne demektir nerde kullanılır?

  Dipnot Koyma:

Yazıda geçen herhangi bir söz yada sözcükle ilgili olarak sayfa altına koyan aydınlatıcı, ek bilgiler içeren yada kaynak belirten açıklamaya dipnot denir.Yazımızı yazarken kendi birikimlerimizle birlikte başka kaynaklardan da yararlanırız.Bu kaynakları sayfaların altında dipnot olarak belirtiriz.Bu dipnotlar yazının rasgele değil, kaynaklardan yararlanarak bir emek sonucu hazırlandığını gösterir.


    Dipnot Koymanın Amaçları:
Yazıda savunulan görüş ve düşüncelerin doğrulunu desteklemek
Bilgilerin kaynağını göstererek,yazanı n katkısını ortaya koymak,
Bilgilerin doğruluk ve güvenirliği ile ilgili olarak okuyucuya deneyim imkanı vermek,
İlgili konularda yazmak isteyenlere başvuru imkanı sağlamak.

   Not:

Anlatıma hazırlık aşamasında bilgi toplamak , deneyimlerimizi topladığımız bilgilerle zenginleştirmek, düşüncelerimizi gruplandırmak, anlatımı türünün okuyucu ve dinleyici üzerindeki etkisini belirlemek gerekir.bilgi toplamak için okumak ,araştırmak,not almak,özet çıkarmak,alıntı yapmak gerekir.

 

Kaynakça

Kaynakça bölümünde, bilimsel araştırma yapılırken yararlanılan tüm kaynaklar, alfabetik sıraya göre alt alta yazılır. Çalışmayı yapan öğrenciler, sadece kendi ulaştıkları kaynakları bu bölüme yazacaklardır. Yararlanılan herhangi bir kaynakta yer alan, ancak öğrencilerin ulaşmadığı kaynaklar çalışmada asla gösterilemez. Kaynakçanın nasıl hazırlanacağına ilişkin açıklamalar takip eden bölümde açıklanacaktır.

Kaynakça, bilimsel araştırmanın sonucunda, o araştırma esnasında yararlanılan tüm kaynakların derli toplu gösterildiği bölümdür. Kaynaklar, kaynakçada yazar soyadlarına göre, alfabetik olarak sıralanır.

Özet Sayfası: Özet Sayfası, çalışmanın kapsamını en özlü biçimde açıklayan kısımdır. Bu sayfada çalışmada araştırılan konunun önemi ile sonuçlar 100 kelime civarında özetlenir.

    Özet Çıkarma:Bir yazıyı ya da yapıtı anlamını yitirmeden belli bir oranda daraltıp küçültmeye denir.
   Özetleme, okunan bir yapıtın bellekte rasgele kalan ayrıntıları olmadığı gibi ,yapıtın kimi yerlerinden gelişigüzel alınmış cümleler topluluğuda değildir.Özetleme önemliyi önemsizden alıp özetleme işidir.

İçindekiler

Bu bölüm, çalışmanın kapsamına giren tüm başlıkların sırayla sayfa numaralarını gösterir. Çalışma metni bölümlerden, bölümler de derece derece alt-bölümlerden oluşur. Her bölüm ve alt bölümün bir başlığı, bir de sınıflandırma numarası vardır. İçindekiler sayfasında bir alt bölüm, üstünde yer alan başlığın altına, iki harf boşluğu içerden başlanarak yazılır. Böylece çalışma planının yapısı zincirleme bir merdiven görünümü alır. Bölümler kendi aralarında alt bölümler de yine kendi aralarında bir hizaya gelirler.

Sayfanın üst kısmına, ortaya gelecek biçimde büyük harflerle İÇİNDEKİLER  diye yazılır. Sağ üst köşeye de Sayfa No. bÇaşlığı konulur.

İçindekiler kısmında ne derece alt bölümlere kadar inileceği çalışmayı yapanın tercihine bağlıdır. Fakat çok fazla ayrıntıya yer vermek iyi bir görünüm ortaya koymayacağı gibi, dikkati de dağıtabilir.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !