MUSTAFA KEMAL ATATÜRK VE SANAT (ÖZET)

Atatürk, sanatı ve sanatçıyı seven, onlara değer veren bir insandı. İnce ruhlu ve duyguluydu. İyilikten, güzellikten büyük zevk alırdı. Sanatın, duygu ve düşünceleri besleyen ve geliştiren bir değer olduğuna inanırdı. Sanatın ve sanatkârın, insanlığın ortak değeri olduğunu vurgulardı.
 

Atatürk e göre, sanat, uygar olmanın işareti ve güzelliğin ifadesiydi. Atatürk, bu düşünceyle her zaman sanatın ve sanatçının yanında oldu. Sanatın gelişip yaygınlaşması için eğitim kurumları açtı. Sanatçıları öven konuşmalar yaptı. "Hepiniz milletvekili olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz, hatta cumhurbaşkanı olabilirsiniz, "fakat sanatkâr olamazsınız." diyerek onları yüceltti.

Atatürk çok yönlü bir insandı. Erişilmez bir kişiliğe ve üstün zekâya sahipti. Cesur ve inançlıydı... Sabırlı ve kararlıydı. Cesur bir asker, başarılı bir komutan, büyük bir devlet ve fikir adamıydı.

Böylesine güçlü bir kişiliğe sahip olan Atatürk, her alanda Türk milletine önder oldu. Bunun sonucunda Kurtuluş Savaşı kazanıldı. Düşmanlar yurdumuzdan atıldı. Cumhuriyet ilân edilerek demokrasiye geçildi. Türk milletini çağdaş uygarlık düzeyine çıkarabilmek için pek çok yenilik yapıldı.

Atatürk, hayatının her döneminde kendi halkına ve dünya milletlerine doğru yolu gösterdi. O, ilke ve inkılâplarıyla insanlığa ışık tuttu. Bağımsızlık savaşındaki başarılarıyla yoksul ve bağımlı ülkelere örnek oldu.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !